Der var mødt 14 op til roning 1. januar 2009 kl. 12.00

Vejret var flot, vandet uden buler og det blev til en dejlig tur ud ad fjorden.

God start på et nyt ro-år....